Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Projekt nr: 09.09-WND-RPLU.01.02.00-06-094/10

DERMIX Zofia Głębocka-Dudzik, Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 38/4, 20-029 Lublin


 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 38/4, 20-029 Lublin

 

Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

 

Nr projektu: 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-363/12

 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik poprzez rozszerzenie i unowocześnienie oferty w zakresie usług dermatologicznych

 

 

Firma DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

Głównymi celami projektu są poprawa konkurencyjności firmy DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik poprzez realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, związanego z rozszerzeniem oferty produktowej i technologicznej oraz polegającego m.in. na zakupie innowacyjnego sprzętu i wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

DERMIX - Lublin ul.Marii Skłodowskiej-Curie 48
20-029 Lublin

Telefon: 81 534 55 12
Kom: 606 25 01 18

w dni powszednie 11:30 - 19:30
w soboty 9:30 - 15:00

Istnieje możliwość zapisu w innych godzinach.

Mój e-mail: zofiadudzik@wp.pl
mapa


 
wykonanie SQLSoft.pl
Menu
Menu